Cennik – basen Paniówki od 1.02.2016 r.

 

 

Lp.

 

 

Wyszczególnienie

Cena brutto w zł

Poniedziałek – piątek

700 - 1600

Poniedziałek – piątek

1600 – 2200

Sobota-niedziela i święta 700 - 2200

1.                

Bilet wstępu – normalny 1 godzina

– ulgowy 1 godzina

– normalny 2 godziny*

– ulgowy 2 godziny*

– dzieci do lat 3

8,80/60 minut

6,80/60 minut

14,00/120 minut

10,00/120 minut

bezpłatnie

10,30/60 minut

7,30/60 minut

17,00/120 minut

11,00/120 minut

bezpłatnie

2.                

Bilet rodzinny (opiekun + dziecko do 16 lat)

1 godzinny bilet opiekuna

 

2 godzinny bilet opiekuna

 

7,80/60 minut + dziecko wg cennika

13,00/120 minut + dziecko wg cennika

 

9,30/60 minut + dziecko wg cennika

16,00/120 minut + dziecko wg cennika

3.                

Karnet – 10 wejść po 60 minut

normalny

ulgowy

 

88 zł

68 zł

4.                

Karta abonamentowa****

500 zł – do wykorzystania 600 zł

100 zł – do wykorzystania 120 zł

60 zł – do wykorzystania 70 zł

 

500 zł + kaucja za kartę (30 zł)

100 zł + kaucja za kartę (30 zł)

60 zł + kaucja za kartę (30 zł)

5.                

Bilet grupowy (grupy min. 15 osób + opiekun)*:

normalny

ulgowy

normalny

ulgowy

 

 

8,30/osoba/60 minut

6,30/osoba/60 minut

13,00/osoba/120 minut

9,00/osoba/120 minut

 

 

9,80/osoba/60 minut

6,80/osoba/60 minut

16,00/osoba/120 min.

10,00/osoba/120 min.

6.                

Bilet senior

1 godzinny

2 godzinny

 

7,80 zł

12,30 zł

 

-------

-------

7.                

Osoby niepełnosprawne

Indywidualnie

Grupa z opiekunem**

 

4,50 zł/60 minut

4,00 zł/60 minut

8.                

Rezerwacja toru – podmioty prowadzące działalność w zakresie organizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych**

 

75,00 zł/60 minut

9.                

Rezerwacja ¼ niecki basenu pływackiego na zajęcia aqua aerobic**

 

120 zł/60 minut

10.             

Rezerwacja ½ basenu rekreacyjnego **

115 zł/60 minut

11.             

Rezerwacja basenu rekreacyjnego **

180 zł/60 minut

12.             

Rezerwacja pływalni***

650 zł/60 minut

13.             

Bilet instruktorski*****

22,00 zł/60 minut

14.             

Wynajem powierzchni reklamowej wewnątrz i na zewnątrz budynku pływalni

60 zł/m2/miesiąc

Do pierwszych 60 minut dolicza się darmowe 5 minut na przebranie

*Bilet niedostępny dla kart abonamentowych

**Opiekun grupy, osoba prowadząca zajęcia sportowo-rekreacyjne – nieodpłatnie

***Po uprzednim uzgodnieniu z Zarządem pływalni

**** Ważność kart: 60 zł – 3 miesiące, 100 zł – 6 miesięcy, 500 zł – 12 miesięcy. Po upływie 2 miesięcy od daty utraty ważności karty kaucja nie podlega zwrotowi.

*****Bilet instruktorski upoważnia do wejścia do strefy basenowej instruktora, na potrzeby prowadzenia indywidualnych zajęć nauki pływania bez rezerwacji torów, po uprzednim zawarciu pisemnej umowy z Pływalnią. Osoby pobierające naukę zakupują bilet zgodnie z cennikiem.

Zgubienie lub zniszczenie transpondera – 30 zł, znaczka z szatni 10 zł

Dopłaty:

 

 

Lp.

 

 

Wyszczególnienie

Cena brutto w zł

Poniedziałek – piątek

700 - 1600

Poniedziałek – piątek

1600 – 2200

Sobota-niedziela-święta 700 - 2200

15.             

Bilet wstępu – normalny 1 godzina

– ulgowy 1 godzina

– normalny 2 godziny

– ulgowy 2 godziny

– dzieci do lat 3

0,15/1 minuta

0,11/1 minuta

0,12/1 minuta

0,08/1 minuta

bezpłatnie

0,17/1 minuta

0,12/1 minuta

0,14/1 minuta

0,09/1 minuta

bezpłatnie

16.             

Bilet rodzinny

1 godzinny (opiekun + dziecko do 16 lat)

 

2 godzinny (opiekun + dziecko do 16 lat)

 

0,13/1 minuta + dziecko wg cennika

0,11/1 minuta + dziecko wg cennika

 

0,16/1 minuta + dziecko wg cennika

0,13/1 minuta + dziecko wg cennika

17.             

Bilet grupowy (grupy min. 15 osób + opiekun):

normalny

ulgowy

 

0,14/osoba/1 minuta

0,11/osoba/1 minuta

 

0,16/osoba/1 minuta

0,11/osoba/1 minuta

18.             

Bilet senior

1 godzinny

2 godzinny

 

0,13 zł/1 minuta

0,11 zł/1 minuta

 

-------

-------

19.             

Osoby niepełnosprawne

Indywidualnie

Grupa z opiekunem

 

0,08 zł/1 minuta

0,06 zł/1 minuta

Siłownia:

Lp.

Wyszczególnienie

Cena brutto w zł

1.      

Wejście jednorazowe

13 zł

2.      

Wejście jednorazowe dla posiadacza karty abonamentowej ***

11,50 zł

3.      

Karnet 8 wejść

80 zł

4.      

Abonament miesięczny (bez limitu wejść)

110 zł

Objaśnienie :

Bilety ulgowe:

1. Uprawnionymi do zakupu biletów, karnetów i kart abonamentowych ulgowych są:

- dzieci, młodzież szkolna, studenci do 26 roku życia po okazaniu ważnej legitymacji.

- w przypadku dzieci do lat trzech należy udokumentować wiek dziecka.

- emeryci i renciści na podstawie legitymacji emeryta / rencisty.

2. Uprawnionymi do zakupu biletu rodzinnego są: pełnoletni opiekun lub opiekunowie (maksymalnie dwóch               w przypadku jednego dziecka) z dzieckiem lub dziećmi powyżej 3 roku życia.

3. Za osoby niepełnosprawne uprawnione do wejścia na obiekt uważa się wszystkie osoby niepełnosprawne do               16 roku życia oraz osoby powyżej 16 roku życia zakwalifikowane przez organy orzekające               o niepełnosprawności: znacznej lub umiarkowanej.

4.                Osoby niepełnosprawne zobowiązane są do okazania stosownego orzeczenia lub zaświadczenia, wydanego przez upoważniony do tego organ.

5.                Uprawnionymi do zakupu biletu senior są kobiety powyżej 60 roku życia i mężczyźni powyżej 65 roku życia nie posiadający uprawnień emerytalnych.

6. Opiekun grupy zorganizowanej – wstęp bezpłatny (minimum 1 opiekun na 15 osób).

________________________________________________________________________________________________