Cennik - basen Paniówki od 9.01.2020 r.

Bilet Wstępu

Poniedziałek - Piątek
7:00-16:00
 
Normalny - 1 godzina11,00 zł
Ulgowy - 1 godzina9,00 zł
Normalny - 2 godziny*18,00 zł
Ulgowy - 2 godziny*14,00 zł
Dzieci do lat 3bezpłatnie

Poniedziałek - Piątek
16:00-22:00
Sobota - Niedziela oraz Święta
7:00-22:00   

 
Normalny - 1 godzina12,50 zł
Ulgowy - 1 godzina9,50 zł
Normalny - 2 godziny*21,00 zł
Ulgowy - 2 godziny*15,00 zł
Dzieci do lat 3bezpłatnie

Bilet Rodzinny
(opiekun + dziecko do 16 lat)

Poniedziałek - Niedziela i Święta 7:00-22:00 
1 godzinny bilet 2+1 lub 1+226,00 zł
1 godzinny bilet 2+231,00 zł
2 godzinny bilet 2+1 lub 1+236,00 zł
2 godzinny bilet 2+248,00 zł
każde następne dziecko 1 godzina7,50 zł
każde następne dziecko 2 godziny12,00 zł

Karnet (10 wejść po 60 minut)

Normalny110,00 zł
Ulgowy90,00 zł

Karta Abonamentowa ****

500,00 zł - do wykorzystania 600,00 zł+ kaucja za kartę 30,00 zł
100,00 zł - do wykorzystania 130,00 zł

+ kaucja za kartę 30,00 zł

60,00 zł - do wykorzystania 75,00 zł

+ kaucja za kartę 30,00 zł

Bilet Grupowy
(grupy min. 15 osób + opiekun) *

Poniedziałek - Niedziela i Święta 7:00-22:00 
Normalny - 1 godzina10,50 zł / osoba
Ulgowy - 1 godzina8,00 zł / osoba
Normalny - 2 godziny16,00 zł / osoba
Ulgowy - 2 godziny12,00 zł / osoba

Osoby Niepełnosprawne

Indywidualnie - 1 godzina6,50 zł

Bilet Rekreacyjny

Bilet rekreacyjny 1 godzina
poniedziałek - piątek
w godz. 7:00-14:00 (za wyjątkiem dni wolnych od zajęć dydaktycznych w szkołach)******    

6,50zł

Rezerwacja Torów i Basenów

Podmioty prowadzące działalność
w zakresie organizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych **
85,00 zł/60 min
Rezerwacja ¼ niecki basenu pływackiego na zajęcia aqua aerobic **140,00 zł/60 min
Rezerwacja ½ basenu rekreacyjnego **135,00 zł/60 min
Rezerwacja basenu rekreacyjnego **200,00 zł/60 min
Rezerwacja pływalni ***650,00 zł/60 min

Inne Usługi

Bilet instruktorski *****22,00zł/60 minut
Wynajem powierzchni reklamowej wewnątrz i na zewnątrz budynku pływalni60,00zł/m²/miesiąc

Do pierwszych 60 minut dolicza się darmowe 5 minut na przebranie.

* Bilet niedostępny dla kart abonamentowych

** Opiekun grupy, osoba prowadząca zajęcia sportowo-rekreacyjne – nieodpłatnie

*** Po uprzednim uzgodnieniu z Zarządem pływalni.

**** Ważność kart: 60 zł – 3 miesiące, 100 zł – 6 miesięcy, 500 zł – 12 miesięcy. Po upływie 2 miesięcy od daty utraty ważności karty kaucja nie podlega zwrotowi.

***** Bilet instruktorski upoważnia do wejścia do strefy basenowej instruktora, na potrzeby prowadzenia indywidualnych zajęć nauki pływania bez rezerwacji torów, po uprzednim zawarciu pisemnej umowy z Pływalnią. Osoby pobierające naukę zakupują bilet zgodnie z cennikiem.

******Bilet rekreacyjny upoważnia do korzystania z pływalni z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z rezerwacji pływalni na cele edukacyjne.

Zgubienie lub zniszczenie transpondera – 30 zł.
Zgubienie lub zniszczenie znaczka z szatni – 10 zł

Dopłaty

Bilet Wstępu

Poniedziałek - Piątek 7:00-16:00 
Normalny - 1 godzina0,18 zł / 1 minuta
Ulgowy - 1 godzina0,15 zł / 1 minuta
Normalny - 2 godziny*0,16 zł / 1 minuta
Ulgowy - 2 godziny*0,12 zł / 1 minuta
Dzieci do lat 3bezpłatnie

Poniedziałek - Piątek 16:00-22:00
Sobota - Niedziela oraz Święta 7:00-22:00

 
Normalny - 1 godzina0,21 zł / 1 minuta
Ulgowy - 1 godzina0,16 zł / 1 minuta
Normalny - 2 godziny*0,18 zł / 1 minuta
Ulgowy - 2 godziny*0,13 zł / 1 minuta
Dzieci do lat 3bezpłatnie

Bilet Rodzinny
(opiekun + dziecko do 16 lat)

Poniedziałek - Niedziela i Święta
7:00-22:00
 
1 godzinny bilet 2+1 lub 1+20,15zł/
1 minuta/za osobę
1 godzinny bilet 2+20,15zł/
1 minuta/za osobę
2 godzinny bilet 2+1 lub 1+20,13zł/
1 minuta/za osobę
2 godzinny bilet 2+20,13zł/
1 minuta/za osobę
każde następne dziecko 1 godzina0,15 zł/1 minuta
każde następne dziecko 2 godziny0,13 zł/1 minuta

Bilet Grupowy
(grupy min. 15 osób + opiekun) *

Poniedziałek - Niedziela i Święta
7:00-22:00
 
Normalny - 1 godzina0,17 zł/osoba/
1 minuta
Ulgowy - 1 godzina0,14 zł/osoba/
1 minuta
Normalny - 2 godziny0,15 zł/osoba/
1 minuta
Ulgowy - 2 godziny0,12 zł/osoba/
1 minuta

Osoby Niepełnosprawne

Indywidualnie - 1 godzina0,12 zł / 1 minuta

Bilet rekreacyjny
poniedziałek - piątek
w godz. 7:00 – 14:00

Bilet rekreacyjny 0,12 zł / 1 minuta

Siłownia

Wejście jednorazowe 14,00 zł
Wejście jednorazowe dla posiadacza karty abonamentowej *** 12,00 zł
Karnet 8 wejść + 1 wejście 60 minut na pływalnię 85,00 zł
Abonament miesięczny (bez limitu wejść) + 2 wejścia 60 minut na pływalnię 99,00 zł
Abonament miesięczny ulgowy(bez limitu wejść)1 + 2 wejścia 60 minut na pływalnię1 75,00 zł

Bilety ulgowe:

 1. Uprawnionymi do zakupu biletów, karnetów i kart abonamentowych ulgowych są:
  - dzieci, młodzież szkolna, studenci do 26 roku życia po okazaniu ważnej legitymacji.
  - w przypadku dzieci do lat trzech należy udokumentować wiek dziecka.
  - emeryci i renciści na podstawie legitymacji emeryta / rencisty.
 2. Uprawnionymi do zakupu biletu rodzinnego są: pełnoletni opiekun lub opiekunowie (maksymalnie dwóch w przypadku jednego dziecka) z dzieckiem lub dziećmi powyżej 3 roku życia.
 3. Za osoby niepełnosprawne uprawnione do wejścia na obiekt uważa się wszystkie osoby niepełnosprawne do 16 roku życia oraz osoby powyżej 16 roku życia zakwalifikowane przez organy orzekające o niepełnosprawności: znacznej lub umiarkowanej.
 4. Osoby niepełnosprawne zobowiązane są do okazania stosownego orzeczenia lub zaświadczenia, wydanego przez upoważniony do tego organ.
 5. Uprawnionymi do zakupu biletu senior są kobiety powyżej 60 roku życia i mężczyźni powyżej 65 roku życia nie posiadający uprawnień emerytalnych.
 6. Opiekun grupy zorganizowanej - wstęp bezpłatny (minimum 1 opiekun na 15 osób).

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Pływalnia Wodnik Sp. z o.o.Paniówki, ul. Gliwicka 11 b44 - 177 Paniówki
© 2020 Wodnik
Polityka Prywatności