Dokumenty - sprawozdanie finansowe

Wszystkie dokumenty i sprawozdania dotyczące Pływalni Wodnik Sp. z o.o., dostępne są pod następującym adresem: http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl