OBIEKT 1 - Basen pływacki
OBIEKT 2 - Basen rekreacyjny
OBIEKT 3 - Wanny słodkie

Wanny słodkie prawa niecka:
Przekroczenie dopuszczalnej wartości liczba Legionella sp. - wartość zmierzona w wyniku pomiaru: 12 jtk/100ml.

Podjęte działania: dokonano dezynfekcji obiegu metodą chlorowania szokowego, dysze dodatkowo zostały zdezynfekowane termicznie, wypłukano filtry oraz dokonano całkowitej wymiany wody w obiegu.
OBIEKT 4 - Wanny słone
OBIEKT 5 - Tunel wodny
Opis symboli:  
Pozytywny wynik badań jakościowych

 ________________________________________________________________________________________________