Deklaracja dostępności

Pływalnia Wodnik Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej https://wodnik-paniowki.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2020-01-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-12-29.


Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści

 • Filmy nie mają napisów dla osób niesłyszących i głuchych. Zapewnienie dostępności tej funkcji oznacza bardzo wysokie koszty, które oceniliśmy jako „nadmierne obciążenie” opisane w ustawie o dostępności cyfrowej. .
 • Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich, skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, które z nich potrzebujesz i jak powinniśmy je dostosować.
 • „Wirtualny spacer” nie jest dostępny cyfrowo. Zapewnienie dostępności tej funkcji oznacza bardzo wysokie koszty, które oceniliśmy jako „nadmierne obciążenie” opisane w ustawie o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2024-03-29.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-29.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Irena Woźnica, iwoznica@wodnik-paniowki.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

W zgłoszeniu podaj:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
 • opis, na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki, poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści według Twojego zgłoszenia, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową, możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Pływalnia Wodnik Sp. z o.o. przy ulicy Gliwickiej 11b w Paniówkach.

 • Do budynku pływalni prowadzą dwa wejścia. Wejście główne znajduje się od ulicy Gliwickiej          i prowadzą do niego schody. Wejście drugie dla osób niepełnosprawnych znajduje się z tyłu budynku, do którego prowadzi płaska nawierzchnia z parkingu, z wyznaczonymi 4 miejscami dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Przy tylnym wejściu znajduje się winda, która dojeżdża na każdego piętro, w związku z czym cały obiekt dostępny jest dla osób poruszających się na wózkach.
 • Na parterze oraz na I piętrze, obok windy znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych.
 • Kasy znajdują się po prawej stronie wejścia głównego, a po lewej stronie od wyjścia z windy dla osób niepełnosprawnych. Dalsze przejście zabezpieczone jest bramkami, przez które może przejechać osoba na wózku.
 • W strefie łaźni i szatni znajduje się toaleta wraz z prysznicem przystosowana dla osób poruszających się na wózku, skąd prowadzi szeroki podjazd na halę basenową.
 • W budynku znajduje się wyjście ewakuacyjne, prowadzące schodami z pierwszego piętra na zewnątrz budynku i nie jest przystosowanie dla osób poruszających się na wózku.
 • Wokół budynku wyznaczone są 4 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 • W budynku w „strefie suchej” można poruszać się z psem asekuracyjnym lub psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W obiekcie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Informacje dodatkowe

Filmy umieszczone w naszym naszym serwisie nie maja tłumaczenie na polski język migowy (PJM).

Wszystkie informacje, które publikujemy w mediach społecznościowych, są dostępne cyfrowo i nie umieszczamy ich ponownie na tej stronie internetowej.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Pływalnia Wodnik Sp. z o.o.ul. Gliwicka 11b44-177 Paniówki
Znajdź nas na FBBIPZnajdź nas na FB