Aktualny cennik

Bilet Wstępu

Poniedziałek - Piątek
7:00-16:00
 
Normalny - 1 godzina11,00 zł
Ulgowy - 1 godzina9,00 zł
Normalny - 2 godziny*18,00 zł
Ulgowy - 2 godziny*14,00 zł
Dzieci do lat 3bezpłatnie

Poniedziałek - Piątek
16:00-22:00
Sobota - Niedziela oraz Święta
7:00-22:00   

 
Normalny - 1 godzina12,50 zł
Ulgowy - 1 godzina9,50 zł
Normalny - 2 godziny*21,00 zł
Ulgowy - 2 godziny*15,00 zł
Dzieci do lat 3bezpłatnie

Bilet Rodzinny
(opiekun + dziecko do 16 lat)

Poniedziałek - Niedziela i Święta 7:00-22:00 
1 godzinny bilet 2+1 lub 1+226,00 zł
1 godzinny bilet 2+231,00 zł
2 godzinny bilet 2+1 lub 1+2*36,00 zł
2 godzinny bilet 2+2*48,00 zł
każde następne dziecko 1 godzina7,50 zł
każde następne dziecko 2 godziny12,00 zł
Normalny110,00 zł
Ulgowy90,00 zł

Karta Abonamentowa

500,00 zł - do wykorzystania 600,00 zł 
100,00 zł - do wykorzystania 125,00 zł

 

60,00 zł - do wykorzystania 75,00 zł

 

Bilet Grupowy
(grupy min. 15 osób + opiekun) *

Poniedziałek - Niedziela i Święta 7:00-22:00 
Normalny - 1 godzina10,50 zł / osoba
Ulgowy - 1 godzina9,00 zł / osoba
Normalny - 2 godziny16,00 zł / osoba
Ulgowy - 2 godziny12,00 zł / osoba

Osoby Niepełnosprawne

Indywidualnie - 1 godzina6,50 zł

Bilet Rekreacyjny

Bilet rekreacyjny 1 godzina
poniedziałek - piątek
w godz. 7:00-14:00 (za wyjątkiem dni wolnych od zajęć dydaktycznych w szkołach)*****    

7,50zł

Rezerwacja Torów i Basenów

Podmioty prowadzące działalność
w zakresie organizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych **
85,00 zł/60 min
Rezerwacja basenu rekreacyjnego **270,00 zł/60 min
Rezerwacja pływalni ***650,00 zł/60 min
  
  

Inne Usługi

Bilet instruktorski ****85,00zł/60 minut
Wynajem powierzchni reklamowej wewnątrz i na zewnątrz budynku pływalni90,00zł/m²/miesiąc

Do pierwszych 60 minut dolicza się darmowe 5 minut na przebranie.

* Bilet niedostępny dla kart abonamentowych

** Opiekun grupy, osoba prowadząca zajęcia sportowo-rekreacyjne – nieodpłatnie

*** Po uprzednim uzgodnieniu z Zarządem pływalni.

**** Bilet instruktorski upoważnia do wejścia do strefy basenowej instruktora, na potrzeby prowadzenia indywidualnych zajęć nauki pływania bez rezerwacji torów, po uprzednim zawarciu pisemnej umowy z Pływalnią. Osoby pobierające naukę zakupują bilet zgodnie z cennikiem.

*****Bilet rekreacyjny upoważnia do korzystania z pływalni z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z rezerwacji pływalni na cele edukacyjne, przy założeniu, że na basenie sportowym dostępny jest tylko jeden tor.

Zgubienie lub zniszczenie transpondera – 30 zł.
Zgubienie lub zniszczenie znaczka z szatni – 10 zł

Dopłaty

Bilet Wstępu

Poniedziałek - Piątek 7:00-16:00 
Normalny - 1 godzina0,18 zł / 1 minuta
Ulgowy - 1 godzina0,15 zł / 1 minuta
Normalny - 2 godziny*0,16 zł / 1 minuta
Ulgowy - 2 godziny*0,12 zł / 1 minuta
Dzieci do lat 3bezpłatnie

Poniedziałek - Piątek 16:00-22:00
Sobota - Niedziela oraz Święta 7:00-22:00

 
Normalny - 1 godzina0,21 zł / 1 minuta
Ulgowy - 1 godzina0,16 zł / 1 minuta
Normalny - 2 godziny*0,18 zł / 1 minuta
Ulgowy - 2 godziny*0,13 zł / 1 minuta
Dzieci do lat 3bezpłatnie

Bilet Rodzinny
(opiekun + dziecko do 16 lat)

Poniedziałek - Niedziela i Święta
7:00-22:00
 
1 godzinny bilet 2+1 lub 1+20,15zł/
1 minuta/za osobę
1 godzinny bilet 2+20,15zł/
1 minuta/za osobę
2 godzinny bilet 2+1 lub 1+20,13zł/
1 minuta/za osobę
2 godzinny bilet 2+20,13zł/
1 minuta/za osobę
każde następne dziecko 1 godzina0,15 zł/1 minuta
każde następne dziecko 2 godziny0,13 zł/1 minuta

Bilet Grupowy
(grupy min. 15 osób + opiekun) *

Poniedziałek - Niedziela i Święta
7:00-22:00
 
Normalny - 1 godzina0,17 zł/osoba/
1 minuta
Ulgowy - 1 godzina0,14 zł/osoba/
1 minuta
Normalny - 2 godziny0,15 zł/osoba/
1 minuta
Ulgowy - 2 godziny0,12 zł/osoba/
1 minuta

Osoby Niepełnosprawne

Indywidualnie - 1 godzina0,12 zł / 1 minuta

Bilet rekreacyjny
poniedziałek - piątek
w godz. 7:00 – 14:00

Bilet rekreacyjny 0,12 zł / 1 minuta

Siłownia

Wejście jednorazowe14,00 zł
Wejście jednorazowe dla posiadacza karty abonamentowej ***12,00 zł
Karnet 8 wejść95,00 zł
Abonament miesięczny (bez limitu wejść) + 1 wejście 60 minut na pływalnię105,00 zł
Abonament miesięczny ulgowy(bez limitu wejść)1 + 1 wejście 60 minut na pływalnię185,00 zł

Bilety ulgowe:

 1. Uprawnionymi do zakupu biletów, karnetów i kart abonamentowych ulgowych są:
  - dzieci, młodzież szkolna, studenci do 24 roku życia po okazaniu ważnej legitymacji.
  - w przypadku dzieci do lat trzech należy udokumentować wiek dziecka.
  - seniorzy po ukończeniu 65 roku życia.
 2. Uprawnionymi do zakupu biletu rodzinnego są: pełnoletni opiekun lub opiekunowie (maksymalnie dwóch w przypadku jednego dziecka) z dzieckiem lub dziećmi powyżej 3 roku życia.
 3. Za osoby niepełnosprawne uprawnione do wejścia na obiekt uważa się wszystkie osoby niepełnosprawne do 16 roku życia oraz osoby powyżej 16 roku życia zakwalifikowane przez organy orzekające o niepełnosprawności: znacznej i opiekun osoby o niepełnosprawności znacznej.
 4. Osoby niepełnosprawne zobowiązane są do okazania stosownego orzeczenia lub zaświadczenia, wydanego przez upoważniony do tego organ.
 5. Opiekun grupy zorganizowanej - wstęp bezpłatny (minimum 1 opiekun na 15 osób).

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Pływalnia Wodnik Sp. z o.o.Paniówki, ul. Gliwicka 11 b44 - 177 Paniówki
Znajdź nas na FB
© 2020 Wodnik
Polityka Prywatności