Zamówienia

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2023.1605 z późń. zm.)
Lista aktualnych ogłoszeń o zamówieniach publicznych.
Zamawiający informuje, że postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone będą za pośrednictwem platformy eZamówienia.gov.pl, która służy do komunikacji pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami. Na stronie internetowej postępowania dostępne będą wszelkie dokumenty bezpośrednio związane z prowadzonymi postępowaniami.

Składanie ofert będzie następowało przez witrynę pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl 

logo e-zamówienia

Zamówienia pozostałe

Zamówienia publiczne do których udzielenia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2023.1605 z późń. zm.)

Regulamin udzielania zamówień publicznych w Spółce Pływalnia Wodnik Sp. z o.o. nieobjętych ustawą Prawo zamówień publicznych.
Pobierz regulamin

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Pływalnia Wodnik Sp. z o.o.ul. Gliwicka 11b44-177 Paniówki
Znajdź nas na FBBIPZnajdź nas na FB